Grundforskningscentret PlaCe: Præsentationsfolder. 32 A5 sider.
Palmgren kommunikation præsenterer dit budskab, så det fremstår harmonisk, elegant og indbydende med en letforståelig og fængende tekst.

Palmgren kommunikation kan lave en folder for dit institut eller forskningscenter, så studerende eller journalister forstår, hvad I laver. Eller et prospekt af din nystartede virksomhed, så du kan overbevise potentielle investorer om værdien af dine projekter.

 
Danida: Rapport om bioteknologi i ulandene. 168 A4 sider.
Skal du afklare et bestemt naturvidenskabeligt emne, kan Palmgren kommunikation hjælpe med at udarbejde en rapport. Derved sikres den højeste kvalitet i både sprog og layout. Gennem sit store faglige netværk kan Palmgren kommunikation også bidrage med at indsamle og bearbejde oplysninger.

Palmgren kommunikation benytter avanceret web-teknologi til at lave interaktive og dynamiske præsentationer, der langt overgår nogen PowerPoint- eller Flash-præsentation. Udnyt denne mulighed og giv dine tilhørere lejlighed til at opleve alle facetter i dit foredrag.