CV for Gorm Palmgren

Født 18 maj 1961 i Sønderborg. Har en datter på 14 år

2001- : Freelance videnskabsjournalist
Kunder: Danida, Danmarks JordbrugsForskning, KVL, Illustreret Videnskab og flere andre

1998-2001: Forsker ved DLF-Trifolium A/S
Arbejdsområde: Bioteknologisk forædling af landbrugsplanter; projektledelse

1994-1997: Forsker ved Bioteknologigruppen, Danmarks JordbrugsForskning
Arbejdsområde: Gensplejset virusresistens samt udvikling af forbedrede gensplejsningsteknikker

1992-1994: Postdoc ved Max-Planck-Institut-für-Züchtungs-forschung, Köln
Arbejdsområde: Karakterisering af p60 genfamilien i Arabidopsis

1989-1992: PhD i botanisk cellebiologi ved Molekylærbiologisk Institut, Afdeling for Plantefysiologi, Københavns Universitet
Emneområde: Genregulering i planter

1982-1989: Cand. scient. i biologi ved Molekylærbiologisk Institut, Afdeling for Plantefysiologi, Københavns Universitet
Speciale: DNA methylering ved vævskultur af gulerødder

1977-1980: Studentereksamen (mat-nat), Virum Statsskole